Legalt skydda egenproducerad produkt

Har man producerat en unik produkt kan man skydda den mot kopiering legalt. I Sverige kallas det mönsterskydd vilket enbart gäller produktens utseende och form. Det ska därför inte förväxlas med patent, eller bruksmönsterskydd, som relaterar till tekniska lösningar på ett definierat problem.

Att mönsterskydda sin produkt innebär att ingen annan har rätt att producera just den produkten utan tillstånd från den ursprungliga uppfinnaren. Dekorationer och dylika detaljer kan också mönsterskyddas.

Genuinitet och grace period
Ett av de lagliga kraven är att produkten inte funnits på marknaden tidigare, vilket gör att man helst ska ha gjort sin ansökan innan produkten överhuvudtaget finns på öppna marknaden. Grace period ges dock om det hänt inom de närmsta 12 månaderna. Viktigast är att helhetsintrycket av produkten skiljer sig väsentligt från tidigare produkter av samma slag. Planerar man att nå andra marknader är det viktigt att ha det gjort i varje land.

Ansökningskrav och marknadsundersökning
Vet man att man har för avsikt att sälja sin produkt på en större marknad, som till exempel EU, måste ansökan göras med ett legalt ombud i Spanien. Ansökan räknas ifrån den dag då den först gjordes, om den gjordes lokalt först innan man ansökte internationellt. Då kostnaderna kan springa iväg, innan försäljningen ens börjat, är det viktigt att man har gjort en riktig och tydlig marknadsundersökning innan, så man vet att det är en god investering.

Ett mönsterskydd gäller i 25 år och förlängs sedan med 5 år i taget.