Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening har som ansvar och ändamål att samla i föreningen alla de medlemmar som äger och köpt bostad i föreningen. Det är en ekonomisk förening som är öppen för alla som köper en lägenhet i tillhörande område som föreningen har ansvar för. Köper man bostad i Eskilstuna finns det en rad olika bostadsrättsföreningar. Man kommer garanterat att finna många olika Bostadsrättsföreningar Eskilstuna när man väl bestämt sig för att köpa lägenhet.

Hur blir man medlem i en bostadsförening?
När man som individ köper sin bostadsrätt kommer man ingå i en bostadsrättsförening. Man blir tilldelad en fast insats att betala in för att bli medlem i föreningen. Denna summan betalas endast en gång, när man går med i föreningen. När man väljer att sälja sin lägenhet får man inte tillbaka summan som man betalat in. Men å andra sidan har man en förening som vill bostäderna väl.

Fördelar med en bostadsrättsförening
En bostadsrättsförening finns till för att se till lägenheternas bästa och finns till för alla som köper lägenhet som tillhör föreningen. Föreningen kan i princip inte vägra någon ny bostadsägare tillträde i föreningen, om individen följer föreningens villkor och stadgar. När det är dags att rösta om olika saker som berör föreningen har alla medlemmar en giltlig röst. Det hela bygger alltså på en demokratisk rörelse.